वि.स‌ं. २०७२ सालको महाभुकम्प मा परि आफ्नो दाहिने हात गुमाउनु भएको बच्चा लाई अार्थिक सहयोग गरेको ।

Attachment Reports

Download Forms

......................................